Zonneboiler

Zonneboiler premies 2018

Als u in een woning of appartement een zonneboiler laat plaatsen door een aannemer, dan kunt u daarvoor in 2018 een premie krijgen van uw netbeheerder. Met een zonneboiler kunt u een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van zonnewarmte. Om de zonnestraling op te vangen, wordt op het dak van de woning een zwarte plaat of zonnecollector gemonteerd. U kunt de terugverdientijd van deze investering berekenen met de energiewinstcalculator.

Voorwaarden premie

Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest

  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.

Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen en factureren. U kunt kiezen voor een installateur met een certificaat van bekwaamheid voor zonthermische installaties, voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen. In 2018 is het certificaat van bekwaamheid een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een premie. Het certificeringsnummer van de installateur of instantie moet dan op het premieaanvraagformulier vermeld worden.

De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.

Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen. De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming. De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.

Premiebedrag

– Met eindfactuur van 1-1-2016 tot 31-12-2016
Premiebedrag is maximaal €550 euro per m2, is maximaal €2750 euro per geplaatste installatie en is maximaal 50% van het factuurbedrag.

– Met eindfactuur van 1-1-2017 tot 31-12-2017
Premiebedrag is €550 euro per m2, is maximaal €2750 euro per geplaatste installatie en is maximaal 40% van het factuurbedrag.

Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Gratis offertes aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend offertes op door contact te leggen met installateurs. Zie pagina offerte service voor meer informatie.