Zonneboiler premies 2019

Als u een zonneboiler plaatst dan kunt u ook in 2019 daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. U kunt de terugverdientijd van uw investering berekenen met de energiewinstcalculator.

1. Speciale zonneboiler premie

Woont u in Vlaanderen en gaat u een zonneboiler kopen? Dan kunt u gebruik maken van een specifieke premie voor woningeigenaren die een zonneboiler op hun dak laten plaatsen. De premie krijgt u via uw netbeheerder Fluvius (fusie tussen de voormalige netbeheerders Infrax en Eandis).

Voorwaarden in 2019

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
 • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
 • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • Deze premie kan per woning 1 keer om de 15 jaar worden toegekend.
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen en factureren. Om een premie te krijgen moet u kiezen voor een aannemer met een certificaat van bekwaamheid voor zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel een certificaat van bekwaamheid heeft. Het certificeringsnummer van de aannemer moet op het premieaanvraagformulier vermeld worden.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
 • Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
 • Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie 2019 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
 • De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de zonneboiler moet voldoen.

Wat kunt u aan premie krijgen?

Bedrag Maxima
550 euro per m2 > maximaal 2750 euro per geplaatste installatie
> maximaal 40% van het factuurbedrag

Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

2. Gemeentelijke premies

Sommige gemeenten of provincies geven daarnaast ook een eigen premie voor de installatie van een zonneboiler. Via 'Zoek uw subsidie' op energiesparen.be kunt u nakijken welke premies er in uw gemeente gegeven worden.

Gratis offertes aanvragen?

Vraag gratis en vrijblijvend offertes op door contact te leggen met installateurs. Zie pagina offerte service voor meer informatie.

Bespaar tot wel 20%!

Vergelijk aanbieders in uw regio